Met een dynamische instelling steek je al snel boven het maaiveld uit.
Inzicht is een resoluut weglopen van je eigen schaduw.
Je loopt op met de zekerheid dat je samen iets bereikt.
Over je terughoudendheid heen springen en dan ervaren dat je ver gekomen bent.
Het is meer dan alleen je bagage die telt. Het draait ook om de kunst jezelf licht en wendbaar te maken.
Vooral vooruitkijken, durven en scherp focussen op waar je kunt komen.
We pakken het goed aan. Zo kom je op plaatsen waar kennelijk niemand anders is uitgenodigd voor een gesprek.
Er is een manier om je concurrenten voor te blijven.
Iemand trekt je de juiste richting in, maar de beweging maak je zelf.
Als je eenmaal weet dat er nóg een horizon is, ga je hem vinden ook.
Getting There is een vernieuwende aanpak in career coaching. Voor hogere functionarissen in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij maatschappelijke organisaties.

Contact

Fiechter Career Management

Postadres:
Patriottenland 54
3994 TT Houten

t: 030 877 20 35
m: 06 832 33 235
e: info@fiechtercareermanagement.nl

Onze coaching vindt plaats op verschillende kantoorlocaties in Nederland en Vlaanderen.
De begeleiding kan ook op een door u gewenst adres worden verzorgd.

KvK Utrecht: 30265880
Btw: NL 126459861B01
Bank: NL46 INGB 0004 8162 12

De foto's op deze website zijn afkomstig van Google Images en MourgeFiles.


Personal coaching

Het kan heel prettig zijn om in een bepaalde fase van uw carrière een paar gesprekken te voeren met een personal coach die uw werkwereld begrijpt.
Lees meer

Getting feedback

U hebt binnenkort een sollicitatiegesprek. Wellicht kunt u enige support gebruiken bij de voorbereiding.
Lees meer

Projects

Fiechter Career Management verzorgt ook mobiliteitsprojecten voor bedrijven en andere organisaties.
Lees meer

Assessments

Hebt u behoefte aan een heldere toetsing van uw competenties en drijfveren? Wij bieden diverse online-assessments.
Lees meer