Het is meer dan alleen je bagage die telt. Het draait ook om de kunst jezelf licht en wendbaar te maken.
Iemand trekt je de juiste richting in, maar de beweging maak je zelf.
Met een dynamische instelling steek je al snel boven het maaiveld uit.
Getting There is een vernieuwende aanpak in career coaching. Voor hogere functionarissen in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij maatschappelijke organisaties.
Er is een manier om je concurrenten voor te blijven.
Als je eenmaal weet dat er nóg een horizon is, ga je hem vinden ook.
Over je terughoudendheid heen springen en dan ervaren dat je ver gekomen bent.
Inzicht is een resoluut weglopen van je eigen schaduw.
Je loopt op met de zekerheid dat je samen iets bereikt.
We pakken het goed aan. Zo kom je op plaatsen waar kennelijk niemand anders is uitgenodigd voor een gesprek.

Assessments

Fiechter Career Management kan professionele online-assessments verzorgen. Wij hebben licenties voor TMA (Talenten Motivatie Assessment) en OPQr32 (Occupational Personality Questionnaire). Met deze assessments krijgen we persoonlijke talenten, competenties en motivaties goed in beeld.

Voor werkgevers zinvol als onderdeel van een sollicitatietraject. Voor werknemers nuttig om zelfinzicht te vergroten, onzekerheden weg te nemen en nieuw perspectief te creëren. Een assessment kan bijvoorbeeld zicht bieden op kwaliteiten die u wel bezit, maar die u eigenlijk nog maar weinig hebt kunnen inzetten.

We lichten deze dienstverlening graag nader voor u toe. Bel 06 832 33 235
of mail: info@fiechtercareermanagement.nl.

Terug

Getting There – de vragen

    Wat doet u als uw cv toch geen nieuwe deuren opent?     Blijft u zich verbazen of staat u open voor een denkomslag?     Welke kansen liggen er voor u buiten de gebaande paden?     Wat dacht u van solliciteren zonder een sollicitant te zijn?     Bij wie komt u dan aan tafel en wat brengt u precies in?     Hoe krijgt u zicht op wat uw gesprekspartner nodig heeft?     Waarom is uw knowhow juist voor deze partij zo waardevol?     Wedstrijdfit worden voor deze uitdaging?     Wat dacht u ervan?

Lees meer

Personal coaching

Het kan heel prettig zijn om in een bepaalde fase van uw carrière een paar gesprekken te voeren met een personal coach die uw werkwereld begrijpt.
Lees meer

Getting feedback

U hebt binnenkort een sollicitatiegesprek. Wellicht kunt u enige support gebruiken bij de voorbereiding.
Lees meer

Projects

Fiechter Career Management verzorgt ook mobiliteitsprojecten voor bedrijven en andere organisaties.
Lees meer

Assessments

Hebt u behoefte aan een heldere toetsing van uw competenties en drijfveren? Wij bieden diverse online-assessments.
Lees meer