Getting There is een vernieuwende aanpak in career coaching. Voor hogere functionarissen in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij maatschappelijke organisaties.
Er is een manier om je concurrenten voor te blijven.
Als je eenmaal weet dat er nóg een horizon is, ga je hem vinden ook.
Iemand trekt je de juiste richting in, maar de beweging maak je zelf.
Vooral vooruitkijken, durven en scherp focussen op waar je kunt komen.
Inzicht is een resoluut weglopen van je eigen schaduw.
Over je terughoudendheid heen springen en dan ervaren dat je ver gekomen bent.
Met een dynamische instelling steek je al snel boven het maaiveld uit.
Het is meer dan alleen je bagage die telt. Het draait ook om de kunst jezelf licht en wendbaar te maken.
We pakken het goed aan. Zo kom je op plaatsen waar kennelijk niemand anders is uitgenodigd voor een gesprek.
Je loopt op met de zekerheid dat je samen iets bereikt.

Met Getting There kansrijk op de arbeidsmarkt

In elke succesvolle carrière doet zich een moment voor waarop verandering onontkoombaar is. U wilt iets anders. Of uw werkgever wil iets anders met u. Maar als u in uw midcareer zit of al verder bent, hoe makkelijk vindt u dan nieuw werk?

In een competitieve arbeidsmarkt kan dat lastig zijn. Terwijl u wél een indrukwekkend cv en goede connecties hebt. Voor managers en executives in deze situatie heeft Fiechter Career Management een innovatieve aanpak in coaching ontwikkeld: Getting There.

Met behulp van Getting There buigt u af van de traditionele sollicitatieroute. U betreedt de arbeidsmarkt niet als typische sollicitant, maar meer als entrepreneur. Het is een andere, maar effectievere manier om uzelf te profileren. Met meer kansen om de verborgen mogelijkheden op de arbeidsmarkt te ontdekken. En daarmee uw concurrenten een stapje voor te blijven.

Het Getting There-traject vraagt van ons een slimme, op uw mogelijkheden toegesneden strategie. Het vraagt van u de bereidheid om een denkomslag te maken. Creativiteit, durf en daadkracht. Dat zijn de leidende beginselen op uw route naar nieuw werk.
Lees meer

Getting There – de vragen

    Wat doet u als uw cv toch geen nieuwe deuren opent?     Blijft u zich verbazen of staat u open voor een denkomslag?     Welke kansen liggen er voor u buiten de gebaande paden?     Wat dacht u van solliciteren zonder een sollicitant te zijn?     Bij wie komt u dan aan tafel en wat brengt u precies in?     Hoe krijgt u zicht op wat uw gesprekspartner nodig heeft?     Waarom is uw knowhow juist voor deze partij zo waardevol?     Wedstrijdfit worden voor deze uitdaging?     Wat dacht u ervan?

Lees meer

Wilt u meer weten? Bel 06 832 33 235
of mail: info@fiechtercareermanagement.nl

Personal coaching

Het kan heel prettig zijn om in een bepaalde fase van uw carrière een paar gesprekken te voeren met een personal coach die uw werkwereld begrijpt.
Lees meer

Getting feedback

U hebt binnenkort een sollicitatiegesprek. Wellicht kunt u enige support gebruiken bij de voorbereiding.
Lees meer

Projects

Fiechter Career Management verzorgt ook mobiliteitsprojecten voor bedrijven en andere organisaties.
Lees meer

Assessments

Hebt u behoefte aan een heldere toetsing van uw competenties en drijfveren? Wij bieden diverse online-assessments.
Lees meer